Duyurular
Web sitemiz yayına başlamıştır.

TEST Duyurusu
 
E-posta Grubumuza
Katılın
Yararlanıcılar ve Faaliyetler


Yararlanıcılar

Ağrı ilinde işsiz olup daha önce işgücüne dahil olmayan, tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak yer alan veya işgücü piyasasında nitelikli iş bulmaya çalışan ilköğretim veya ortaöğrenim mezunu  15-29 yaş arası gençleri kapsamaktadır. Nihai faydalanıcılar ise bu gençlerin aileleri, metal ve kaynak sektöründe faaliyet göstere işletmeler, ildeki mesleki örgütler ve  İşkur İl Müdürlüğü’dür. Ağrı ili merkezinde Oto Tamirciler, Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 360 esnaf ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olup bu iş ile iştigal eden 80 işletme projenin dolaylı yararlanıcılarıdır.

Faaliyetler

A- Hazırlık Dönemi 

B - Eğitim Merkezinin Hazırlanması

C - Kursiyer Seçimi

D- Eğitimin Başlaması

D-1. Hazırlık aşaması- 1 Ay

D-2. Teorik ve Pratik   Eğitim -8 Ay

Eğitimde ; meslek bilgisi ( Teorik 160 saat ) , teknik resim ( Teorik 128 saat ) , Atölye uygulama ( Pratik 672 saat ) olmak üzere toplam 960 saat uygulanacaktır.

E- Belgelendirme (TÜV-Nord’un akredite ettiği kurumca yapılacaktır.)

F-İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

G- Nihai ve Ara Raporun Hazırlanması

EN 287 Kaynakçılık Eğitimi Projesi
.

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesindeki yayınların içeriğinin sorumluluğu tamamen Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine  aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez.

    EN287 Kaynakçılık Eğitimi Projesi - AĞRI ESOB
info@agriesob.org